Záruky a výměna zboží

Záruka výměny zboží

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Máte právo zažádat o výměnu nepoužitého a nepoškozeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí.

Po výběru nového zboží na TempleStore.cz napište jeho kód nebo popis do kolonky „Nově požadované zboží“ na Protokolu pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží (k dispozici ke stažení na TempleStore.cz). Poté vyplňte zpáteční adresu na poštovní samolepku „Odpovědní zásilka“, nalepte ji na krabici se zbožím k výměně a zásilku odešlete zdarma s protokolem na naši adresu: HC OLOMOUC, s.r.o., Hynaisova 1091/9A  779 00 Olomouc. Zboží zašlete zpět v jeho originálním obalu jako obyčejnou zásilku, nikoli na dobírku. Zboží zašlete se všemi jeho náležitostmi, včetně visaček, štítků a dalších náležitostí. Pokud jste si ke zboží vybrali dárek, musíte tento dárek také připojit k Vámi zaslanému zboží na výměnu!

V případě, že chcete mít jistotu, že se Vaše nově vybrané zboží na výměnu neprodá dříve, než nám Váš balíček dorazí, zavolejte nám na 608 562 891 nebo napište na fanshop@fanshopolomouc.cz a my Vám nově požadované zboží zarezervujeme. Jakmile od Vás zboží na výměnu obdržíme, zašleme Vám obratem zboží nové.

V případě, že bude Vámi požadované zboží na výměnu k dispozici na našem skladu, obdržíte jej do 10dnů. Pokud nebude Vámi požadované zboží k dodání z našeho skladu nejpozději do 10 dnů od obdržení Vašeho požadavku, pak Vám odešleme zpět peníze za toto zboží a Váš požadavek na náhradní zboží bude vyřízen ihned po doplnění skladových zásob.

VÝMĚNA ZBOŽÍ NA PRODEJNÁCH

Zboží můžete samozřejmě zdarma vrátit nebo vyměnit i na všech našich kamenných prodejnách.

Při první výměně zboží se neúčtují žádné poplatky za balné a poštovné. Za každou další výměnu se účtuje expediční poplatek (poštovné) 90Kč!

!Pozor: Nevyměňujeme použité zboží, vyprané zboží, video a audio nosiče!

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Máte právo nepoužité a nepoškozené zboží do 14dnů od jeho převzetí vrátit bez udání důvodu.

V takovém případě vyplňte Protokol pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží ZDE KE STAŽENÍ.
Zaškrtněte druh Vámi požadovaného úkonu, který uplatňujete: b) Vrácení zbožía vyplňte náležitosti. Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady Vašich peněz: buď poštovní poukázkou (trvá 2 týdny), nebo převodem na účet (trvá do 1 týdne). Vyplňte proto na protokolu Vámi vybraný způsob úhrady a při platbě na účet doplňte číslo Vašeho účtu. Peníze vracíme pouze za zboží, nikoliv za poštovné.

Na poštovní samolepku „Odpovědní zásilka“ vyplňte zpáteční adresu, nalepte ji na krabici se zbožím k vrácení a zásilku se zbožím i s protokolem odešlete zdarma na naši adresu: HC OLOMOUC, s.r.o., Hynaisova 1091/9A  779 00 Olomouc. Zboží zašlete zpět v jeho originálním obalu jako obyčejnou zásilku, nikoli na dobírku. Zboží zašlete se všemi jeho náležitostmi, včetně visaček, štítků a dalších náležitostí. Pokud jste si ke zboží vybrali dárek, musíte tento dárek také připojit k Vámi vracenému zboží.

!Pozor: Nevyměňujeme použité zboží, vyprané zboží, video a audio nosiče!

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace uplatňujte v záruční lhůtě. Záruční doba poskytovaná na naše zboží je 24 měsíců, pokud není na templestore.cz uvedeno jinak.

V případě zjištění závady zboží vyplňte v Protokolu pro výměnu/vrácení/reklamaci zboží ZDE KE STAŽENÍ kolonku „Zjištěná závada“.

Na poštovní samolepku „Odpovědní zásilka“ vyplňte zpáteční adresu, nalepte ji na krabici se zbožím k vrácení a zásilku se zbožím i s protokolem odešlete zdarma na naši adresu: HC OLOMOUC, s.r.o., Hynaisova 1091/9A  779 00 Olomouc. Zboží zašlete zpět v jeho originálním obalu jako obyčejnou zásilku, nikoli na dobírku. Zboží zašlete se všemi jeho náležitostmi, včetně visaček, štítků a dalších náležitostí. Pokud jste si ke zboží vybrali dárek, musíte tento dárek také připojit k Vámi zaslanému reklamovanému zboží.

Vaše reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od obdržení Vámi zaslaného reklamovaného zboží. Reklamace se řídí reklamačním řádem.

!Pozor: Reklamované zboží musí být čisté, jinak bude vráceno zpět!

REKLAMAČNÍ ŘÁD NAJDETE ZDE

DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro spotřebitele**. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.