Obchodní podmínky

1.      Objednávka

Po zaregistrování objednávky bude kupujícímu odesláno e-mailem její potvrzení. Zboží je zasláno na adresu odběratele, který zboží uhradí při převzetí. Zboží zasíláme pouze na území České republiky.

Poštovné je 100 Kč s DPH, dobírka 50 Kč s DPH.

Při objednávce nad 1500 Kč s DPH, je poštovné na území ČR zdarma!

2.     Způsoby doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím zásilkové služby FEICO. FEICO dodává balík v pracovní dny, po doručení zprávy zákazníkovi, že jeho balík je připraven k expedici. V případě nezastižení adresáta (ani po opakovaném kontaktu ze strany FEICO) je zásilka vrácena odesílateli.

Zboží bude doručeno na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nebude-li oznámená zásilka doručena a ani neobdržíte vyrozumění o uložení zásilky, kontaktujte nás.

Zboží je zasíláno pouze formou dobírky!

 Zboží není možné rezervovat. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

3.     Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu.

4.     Zrušení objednávky

V případě, že bude mít kupující z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní objednávky, může s tímto požadavkem kontaktovat provozovatele fanshopu, nejpozději však do 24 hodin od zadání objednávky. Dojde-li ze strany provozovatele ke zrušení objednávky, bude o tom kupující informován e-mailem na adrese, kterou uvedl v objednávce.

5.     Expediční a dodací lhůta zboží

Expedice zboží probíhá dvakrát týdně. Dodací lhůta zboží je 14 pracovních dní.

V případě, že požadované zboží nebude vyexpedováno podle stanovených expedičních lhůt, bude kupující na tuto skutečnost ihned upozorněn informačním e-mailem (telefonicky) a bude mu navrhnuto náhradní řešení dodávky (objednávky).

Je nutné, aby kupující v objednávce uvedl přesnou adresu bydliště včetně telefonního čísla.

6.     Platby za zboží

Platba za zboží probíhá pouze formou dobírky, tzn., že kupující platí za dodané zboží při převzetí zásilky. Součástí zásilky je vždy i faktura přiložená ke zboží. V případě nepřevzetí zásilky si společnost LORIKA CZ s.r.o. vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravou.

V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce FEICO. Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku do 3 dnů u firmy FEICO.

7.     Výměna a vrácení zboží

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). 
Právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se nevztahuje na veškeré zboží na objednávku (s podmínkou platby předem).
Dále k vrácení či výměně zboží dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost, nevyhovuje mu barevná kombinace zaslaného výrobku či nastal podobný omyl.
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

  1. zboží nesmí být použito

  2. zboží musí být navráceno v původním obalu

  3. ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury

  4. zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme

  5. nelze vracet zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele (např.: dresy, minidresy s vlastním číslem či jménem)

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odběratel, který uzavřel kupní smlouvu nebo jinou smlouvu s obdobným plnění s prodávajícím, má jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v souvislosti se smlouvou.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel zahájit návrhem podle § 20n zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Návrh musí být podán u subjektu oprávněného mimosoudně řešit spotřebitelské spory, kterým je pro smlouvy uzavírané s prodávajícím Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce je dostupná na internetové adrese: http://www.coi.cz/ a dále na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00. Postup zahájení a řešení spotřebitelského sporu je zveřejněn na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.