Odběratel, který uzavřel kupní smlouvu nebo jinou smlouvu s obdobným plnění s prodávajícím prostřednictvím e-shopu http://fanshopolomouc.cz/, má jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v souvislosti se smlouvou.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel zahájit návrhem podle § 20n zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Návrh musí být podán u subjektu oprávněného mimosoudně řešit spotřebitelské spory, kterým je pro smlouvy uzavírané s prodávajícím Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce je dostupná na internetové adrese: http://www.coi.cz/ a dále na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00. Postup zahájení a řešení spotřebitelského sporu je zveřejněn na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.